תקנון החנות

1. כללי

 • 1.1  האתר nekudot.co.il: (להלן: "האתר"), הוא אתר אינטרנטי שמנהל חנות וירטואלית לגולשים ברשת האינטרנט. האתר הוא בבעלות הילה דוד מס' ע.מ. 022618599 (להלן: "החברה"). באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות. אנחנו נמצאים בראש העין טלפון: 054-4603148.
 • 1.2  כל המבצע/ת ו/או המעוניין/ת לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף/ת") מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הוא/היא מודע/ת לתקנון האתר ומסכים/ה להוראותיו, וכי לא תהא לו/לה ו/או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה. פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

2. תנאי השימוש

 • 2.1  מי רשאי/ת לבצע פעולות באתר? – כל אדם תושב/ת מדינת ישראל בן/בת 18 ומעלה אשר ברשותו/ה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהוא בעל/ת תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת קארדקום בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

3. פרטי המשתמש/ת

 • 3.1  בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף/ת להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 • 3.2 החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי המשתמש/ת לצד ג'.
 • 3.3  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 • 3.4  פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא ייעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

4. תשלום ואספקה

 • 4.1  המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • 4.2  החיוב יהיה מיידי ובמידה והמוצר אינו זמין במלאי, הלקוח יקבל החזר על התשלום.
 • 4.4 אספקת מוצרים דיגיטליים – לאחר הזמנת המוצר והתשלום עליו, יישלח ללקוח/ה מייל עם קישור גישה למוצר המבוקש.
 • 4.4 אספקת מוצרים פיזיים (כגון ספרים, חוברות, תקליטורים וכד') – יישלחו בדואר 24 או בדואר רשום.
 • 4.4 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר). יודגש כי אין לנו יכולת לפקח על שירותי חברת הדואר. ספרים אשר יחזרו אלינו יישלחו שוב כנגד תשלום בגין המשלוח הנוסף או איסוף עצמאי מרמת גן או ראש העין. כל רכישה משמעותה הסכמה לתנאי השימוש המלאים.
 • 4.5  תנאי ביטול עסקה

א. כל הרוכש/ת מוצר באתר רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח/ה. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

ג. במקרה של ביטול עסקה של סדנה, קורס או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ד. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).

ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני. לחץ כאן למשלוח הודעת ביטול.

ו. תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

ז. תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י החברה.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לכתובת: פולג 51 ראש העין 4862. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

5. תנאים נוספים

 • 5.1  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
 • 5.2  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף/ת לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף/ת לרכוש מוצרים.
 • 5.3  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.
 • 5.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 • 5.5  במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • 5.6  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

כמה מילים מהילה דוד – בעלת האתר

התוכניות והקורסים שלי מיועדים לתת לאנשים השראה וכלים ללמידת עצמם, למידת תקשורת בינאישית ( תקשורת מקרבת ) והתפתחות אישית.

אני לא מאמינה בתוכניות של "זבנג וגמרנו" בוודאי לא כתוכניות אינטרנטיות. אני מאמינה במוטיבציה פנימית, בעבודה אישית רצינית, בהשקעת מאמץ, וברצון להיפתח לתובנות חדשות.

אני לא יכולה להבטיח לך תוצאות כלשהן בעקבות השימוש בתכנים ו/או בקורסים שלי, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר/י לעשות או שלא לעשות. אני מאוד שמחה לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר כדי שתוכל/י לקדם את החיים שלך, את מערכות היחסים שלך ואת תחושות הרווחה הפנימית שלך. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלי, אינו הבטחה לתוצאות מסויימות, ואני לא מתיימרת לספק מידע ויעוץ נפשי או רפואי כזה או אחר.

גלילה לראש העמוד